Giá 1 game/30k

Chép từ 3 game trở lên!

List game :

1.update…..