Chép Game PS4 hack hen file PKG

Giá chép 1 game là 50.000đ List game : Danh sách GAME PS4 chép được trên firmware 6.72 (Updated 04/08/2020 by Longgamestore): Khi các bạn mua máy tại shop,sẽ được chép Free 10 game theo yêu cầu nhé! Assassin’s Creed Origin Assassin’s Creed Odysey Assassin’s Creed Syndicate Assassin’s Creed Unity... Chi tiết